Moderne platnene pelene

Oduševljeni jednostavnošću korištenja, raznolikošću vrsta, oblika i boja a ponajprije vođeni činjenicom da je korišenje platnenih pelena zdravije, jeftinije i ekološki prihvatljivije, pozivamo vas da isprobate i budete dio modernih šarenih guza! :-)

Platnene peleneKontakt